Maya-kalendern, polskifte och klimatförändringar

Ni har nog hört talas om Mayakalendern och att den förespår något ödesdigert den 21 december 2012. Men visste ni att detta datum faktiskt sammanfaller med en ovanlig astronomisk händelse?

År 2012 kommer nämligen jorden och flera andra planeter hamna i samma linje. Något som bara inträffar med 25.000 års mellanrum. Vad tror man då ska hända? Jo, planeternas positioner kan påverka magnetismen och leda till ett "pole shift", d.v.s att polerna ändrar läge.


Det sägs att redan de gamla egypierna varnade för detta. Likaså mediumet Edgar Cayce (1877-1945) och Einstein. Även Lori Toye, som står bakom I am America, talar om "earth changes". 

Jag hörde detta första gången 1998 och har sedan dess pratat med flera personer som reagerat över att vädret blivit allt mer extremt; vad gäller t.ex översvämningar, jordbävningar och smältande glaciärer. Så kanske handlar inte allt bara om klimatförändringar p.g.a våra utsläpp - utan  även på astronomiska förändringar?

Kan det rent av finnas en koppling mellan detta och det ökade antalet UFO-rapporter den senaste tiden? Finns det andra civilisationer, som är mer utvecklade än vi, så vill de kanske hålla koll på vad som händer här... 
 
Vill du se mer? Här finns del 3.

Läs mer
Earth Changes and the Pole Shift - forum
The Dark star, Niribu
2012 Doomsday? - Om polskifte och svunna kulturers om hotet från rymden...
Varför lagrar Norge säd och mat i ett underjordisk lager i Svalbard? - Youtube 
Fox News intervjuar en man som gör sig redo... - Youtube
Har ni fattat? Kartritare tvingas rita om världen OBS! Ny länk från 2009-12-12

RSS 2.0